GESCHIEDENIS VAN PRAAG

Praag is een stad die inmiddels al meer dan tweeduizend jaar oud is. De centrale ligging in Europa en de aanwezigheid van de rivier Moldau zijn twee belangrijke redenen geweest dat Praag al vrij vroeg in de Europese geschiedenis een belangrijke rol heeft kunnen. Hoewel er lang geleden mensen woonden op de plek waar Praag tegenwoordig staat, is het de middeleeuwen waarin Praag een groeispurt heeft gehad.

De basis voor het huidige Praag is eigenlijk gelegd in de achtste en negende eeuw. Toen werden de eerste stadsmuren weggezet en werd ook het begin gemaakt van de Praagse Burcht. Na het stichten van een tweede burcht aan de overkant van de Moldau vestigden steeds meer handelaren zich tussen en rond de twee burchten. De invloed van Praag nam toe en in 1230 kreeg Praag de status van stad. Gedurende de dertiende en veertiende eeuw groeide Praag flink door. De komst van een universiteit en de verkregen rol als aartsbisdom lieten Praag doorgroeien naar meer dan veertigduizend inwoners tegen het einde van de veertiende eeuw. Het was daarmee één van de grootste steden van Europa geworden.

Praag

Na het afzetten van Wenceslaus IV in 1400 stokte de groei. Vooral de confrontaties met de Hussieten zorgden voor tegenslag en vernielingen. De vijftiende eeuw heeft daardoor eigenlijk ertoe geleid dat Praag binnen Europa minder invloedrijk werd. Pas in de loop van de zestiende eeuw, toen Praag in Habsburgse handen kwam, brak er een nieuwe bloeiperiode aan. De renaissance introduceerde voor Praag een gouden tijd die tot in de zeventiende eeuw aanhield. Toen volgde er weer een periode van stagnatie, hoewel dat onder invloed van de kerk iet altijd even goed te zien was aan de buitenkant.

De industriële revolutie zorgde in de negentiende eeuw voor een nieuw tijdperk voor Praag. De stad kreeg nieuwe groei-impulsen. Net als veel andere Europese steden steeg het aantal inwoners vrij snel in deze periode. Van het platteland trok men vrij massaal naar Praag omdat daar volop werk en dus rijkdom te vinden zou zijn. De lonen die betaald werden voor het zware arbeidersleven waren vaak teleurstellend, waardoor je merkte dat niet iedereen voorgoed in Praag bleef. Er was een vrij groot verloop van mensen die van en naar Praag verhuisden. Omdat het aantal mensen dat naar Praag kwam wel aanzienlijk groter was dan de hoeveelheid vertrekkende mensen kon Praag doorgroeien naar ruim tweehonderdduizend mensen in 1900. In een eeuw tijd was Praag qua aantal inwoners bijna verdrievoudigd. In vergelijking tot de periode 1230-1370, waarin het aantal inwoners van Praag vertienvoudigde (van vier – naar veertigduizend) lijkt de groei niet zoveel voor te stellen, maar neem maar aan dat de impact op de stad misschien wel groter was dan tijdens die eerste groeispurt.

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) groeide Praag nogmaals explosief. Eerst werd Praag de hoofdstad van het vanaf dat moment zelfstandige land Tsjecho-Slowakije. Dat geschiedde in 1918. Vier jaar later is door het toevoegen van voorsteden Groot Praag ontstaan, dat hierdoor ineens zo’n zevenhonderd duizend inwoners telde. De daarop volgende Tweede Wereldoorlog was een ware nachtmerrie voor Praag. Vanaf het moment dat de Duitsers op 15 maart 1939 de stad binnenvielen is het jarenlang rampspoed geweest voor de inwoners van Praag. Zo werden er tijdens de zes jaar durende oorlog naar schatting zo’n 270.000 mensen uit Praag door de nazi’s gedood. Hiervan was ongeveer 90% van joodse afkomst. Het aantal joden in Praag werd hierdoor gedecimeerd.

Praag

Na een vreselijke periode van onderdrukking door de Duitsers volgde er helaas niet de gewenste vrijheid waar men zo naar snakte. De Russen veroverden Praag en als snel kwam Praag onder Russische invloed. In 1948 leidde dit tot een staatsgreep door de Communistische Partij Tsjecho-Slowakije. Een periode van socialisme en onderdrukking volgde. In 1968 moest de Praagse Lente voor een meer gematigde koers zorgen. Een invasie door vijf andere landen binnen het Warschau-Pact maakten hier op 20 augustus een eind aan. Een nieuwe periode met een ronduit communistische koers volgde. Dit duurde tot aan 1989. Nadat de Berlijnse Muur gevallen was, viel het Oostblok snel uiteen. Tsjecho-Slowakije werd weer democratisch. In 1993 werd het land opgesplitst in Tsjechië en Slowakije. Praag werd de hoofdstad van het nieuwe land Tsjechië en ontwikkelde zich in rap tempo. Het vroegere communistische verleden werd snel weggepoetst. Praag transformeerde in rap tempo tot een moderne West-Europese stad. Dit is waar de inwoners jarenlang naar gesnakt hadden.

Praag kreeg in 2002 nog een zware tegenslag te verwerken. Dit keer was het geen oorlog die voor noodlot zorgde, maar de natuur. Een rampzalige overstroming van de Moldau in augustus van dat jaar berokkende Praag veel schade. Vooral het stadsdeel Karlin werd flink beschadigd. Twee jaar later mocht Praag één van de hoogtepunten in de geschiedenisboeken van de stad schrijven. Tsjechië trad op 1 mei 2004 toe tot de Europese Unie. Het harde werken sinds het terugkeren van de democratie werd hiermee beloond. Drie jaar later trad Tsjechië ook toe tot het Schengen-gebied. Dit heeft een extra impuls gegeven aan het toerisme naar Praag. Het werd voor veel Europeanen ineens veel gemakkelijker om naar Praag te reizen. Dit heeft er ook voor gezorgd dat meer luchtvaartmaatschappijen naar Praag gingen vliegen, waaronder lowbudget maatschappijen die de vliegticketprijzen flink onder druk zetten.

Praag